Ús ètic i segur de les tecnologies digitals


Àmbit: 
Ètica i seguretat digital

Autoria: J. Luis Lázaro
Bretxa Digital
Qüestions clau
 

Per què és necessària un ètica per a un món digital? 
Com millorar alguns aspectes de seguretat a les xarxes?  
Com tenir cura de les nostres dades?
El repte
Cal anar amb molt de compte quan compartim, per exemple una imatge pròpia dins del nostre entorn personal. Poden aparèixer elements que comprometin la nostra seguretat. Fem una prova? 

Moltes vegades compartim informació de forma poc conscient a les xarxes socials que pot ser sensible o que ens pot produir problemes personals o de de seguretat. 

 

Activitats

Identifica els objectes amb informació compromesa a cada una de les 2 imatges.

Pistes i recomanacions  

Pista 1.  

Ràpida evolució tecnològica à falta de gestió personal i coneixements que provoquen riscos 

Principis ètics per a un món digital: responsabilitat, llibertat, privacitat, equitat i solidaritat 

Pista 2.  

Reptes: identitat digital, delimitació d’espais reals i virtuals, seguretat, assetjament, addiccions, propietat intel·lectual i consum saludable. 

Minimització de riscos: protecció de dades (personals, sensibles, salut, comunicacions, publicitat i patrimoni) 

Pista 3.  

Consciència dels àmbits on compartim informació: públic, social, laboral, amistats, família i íntim.  

Com ha anat?
Reflexiona sobre aquella informació que comparteixes de forma pública a les xarxes i com afecta a la teva seguretat i a la teva identitat digital. 

 

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.