‘El gènere de la competència digital ciutadana. La bretxa de gènere en la competència digital ciutadana’’’


Àmbit: 
Gènere

Autoria: Mireia Usart Rodríguez
Bretxa Digital
Qüestions clau
Existeix realment la famosa bretxa digital de gènere?
Com acabar amb les desigualtats digitals entre dones i homes?

 

El repte
Pots donar resposta a aquestes qüestions? Com s’hi donen en el dia a dia d’allò que és digital? Analitza el que trobes a la xarxa des d’una perspectiva de gènere, ens ajudes a prendre consciència? Com pots ajudar a tancar-la?

 

Activitats

Pistes i recomanacions

Les xarxes socials poden ser un molt bon aliat sempre que les facis servir amb sentit comú.

Pista 1.  

– Què és la bretxa digital de gènere?

Pistat 2.

– En quins àmbits es dona?

Pista 3.

– Quin impacte té en la societat actual?

Com ha anat?

Revisa el procés

 Com podem tancar-la?

Accions a nivell individual
Accions des de l’educació
Accions a nivell polític/ institucional

 

 

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.