‘La identitat digital’


Àmbit: 
Identitat digital

Autoria: Vanessa Esteve González
Bretxa Digital
Qüestions clau
Què és la identitat digital? Qui sóc jo?
Com sóc?
Què em caracteritza a la xarxa?
El repte
Fes un rastreig de què apareix sobre tu a la xarxa, com et presentes, demana-li a alguna persona del teu voltant que t’ajudi i que et comenti què troba sobre tu. Què has trobat? Què han trobat? Què t’agradaria trobar d’aquí a unes setmanes? Com ho pots aconseguir? Construeix la teva identitat digital!

Què és la identitat digital?
Tal com s’entén l’individu des de la psicologia, la identitat és un aspecte inherent a l’ésser humà. Totes les persones necessiten tenir una identitat, és un concepte que depèn del context sociohistòric en què ens trobem, i actualment es caracteritza pel component tecnològic. Avui en dia som, estem, i ens relacionem a la xarxa i això influeix en la nostra pròpia identitat.
La identitat digital és el conjunt de trets que caracteritzen a una persona o a un col•lectiu, i que ens identifica dins de la xarxa.
Tota l’activitat que generem a la xarxa conforma la nostra identitat digital. Però no només com ens mostrem, i com actuem, també qui ens influencia i a qui influenciem.
Hi ha una part que podem controlar, i hi ha una altra informació que no depèn de nosaltres i pot ser que ni sapiguem que existeix. És una part de la identitat més actuant, depèn del que faig i del que els demes fan.
Hem de ser conscients que les pàgines que visitem, les cerques, les opinions, els continguts que compartim o afegim a favorits van deixant un rastre: l’empremta digital, que aporta als demés més informació sobre nosaltres. Estem donant informació a tercers de les opinions, gustos, orientacions sexuals i altres dades rellevants.

Activitats

Pistes i recomanacions

Pista 1.  

Quins elements configuren la identitat digital i generen una major empremta digital?

Els continguts digitals: mostren les nostres aficions, opinions i interessos
Els perfils: aporten dades personals sobre la nostra feina, edat, estudis, població…
Els contactes: les persones amb qui et relaciones, diuen molt sobre tu
Els comentaris: en blocs, fòrums o xarxes social

Pista 2.

Com podem construir la nostra identitat digital?

Avatar: La nostra targeta de presentació és un nick (nom real o fictici) i un avatar (imatge virtual) que ens representa, que por ser una fotografia, una imatge o una caricatura que mostri ala resta algun tret que caracteritza la nostra personalitat.
Posicionament: es recomana utilitzar el mateix avatar en totes les xarxes socials que tenim amb la mateixa finalitat, per crear una imatge forta i fàcilment identificable.
Les metadades: Hi ha detalls que se’ns escapen, però que poden resultar d’interès de cara a millorar la nostra posició en les cerques. Un exemple, de vegades quan compartim una imatge, podem canviar-li el nom i en comptes d’identificar-la com img001.jpg renombrar-la a nom.jpg
Comportament: A la xarxa, igual que a la vida real, hem de guardar les maneres i les formes sobre allò que difonem, respectant sempre els drets d’autor, escrivint correctament, aplicant les normes de netiqueta (bones maneres a la xarxa). De vegades la sensació d’anonimat, la rapidesa de comunicació, una pressió per publicar la vida privada, ens pot fer perdre de vista les normes de respecte.

Pista 3.

Què fer i què no fer per aconseguir una òptima identitat digital?

És convenient tenir en compte que cada xarxa social és diferent i no convé barrejar l’àmbit professional amb la vida privada.
És important tenir el control de les teves dades i configurar la privacitat dels comptes dels serveis que utilitzes a la xarxa, hi ha dades que sempre estan visibles. Mantenir la privacitat de les dades permet més control sobre la teva informació
Respecte digital: conjunt d’actituds, precaucions i comportaments que han de caracteritzar les interaccions socials en xarxa. Actuar sota l’anonimat, donar informació personal d’altres i ofendre no són bones pràctiques
Observar les normes bàsiques d’educació
Observar les normes de netiqueta
No comparteixis informació aliena sense consentiment, descontextualitzada pot perjudicar als seus protagonistes.

Com ha anat?

Consells i recomanacions generals 

La creació responsable de perfils a les xarxes socials, pensant quines dades es publicaran i diferenciar el perfil personal del professional en una mateixa xarxa. 

Ser conscient de l’entorn web on es participa i fer-ho èticament, amb respecte cap als demés i cap a nosaltres mateixos igual que en les interrelacions presencials. 

Observar i analitzar a través de quines accions construïm la nostra identitat a internet. 

Prendre consciència sobre com ens mostrem a internet i l’impacte que generen les nostres accions, la nostra imatge i allò que publiquem o publiquen sobre nosaltres. 

La revisió periòdica de la identitat. Busca’t a Google per veure quina informació sobre tu s’està mostrant i en especial a les xarxes socials. 

Demanar ajuda en cas de sospita que algú està afectant la vostra Identitat Digital. 

El que compartim a la xarxa es queda per sempre a la xarxa i pot tenir repercussions en un futur. 

 

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.