La ciutadania

Bretxa Digital 0 s’adreça a la ciutadania, en un sentit ampli, per a qualsevol franja edat, es planteja des d’una perspectiva de sensibilització en competència digital.  

Es planteja per al desenvolupament de Competències clau i ciutadania digital a partir d’un aprenentatge que no s’assoleix exclusivament a través de la simple transmissió de coneixements sinó que exigeix situacions de reflexió, aprendre de manera activa, apropant-se a través de la pràctica real. 

L’aproximació a la ciutadania de les competències s’aborden des d’una perspectiva multidimensional del subjecte i tenint en compte que aquest viu i es desenvolupa a nivell personal, social i professional en un context digital cada dia més complex i que està en permanent canvi.  

Àmbits diversos, funcionals, contextuals i quotidians, en constant i es planteja com un projecte en creixement.  

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.