Què és

En els nous temps s’orienten a un ús intensiu de la tecnologia digital, la transformació digital de la societat requereix alhora de competències digitals però també de recursos i de connectivitat.   

El projecte Bretxa Digital 0 es planteja com una  oportunitat d’innovació social per atendre la vulnerabilitat de la ciutadania i la socialització del coneixement davant la bretxa que pot generar la intensificació del que és digital des de la perspectiva de connectivitat, accessibilitat i competència.  

Així mateix es planteja facilitar contextos per aproximar-se al que és digital des de la quotidianitat, des de l’autopercepció de competència digital  i amb connexió amb la comunitat de pràctica del territori.  

El model que es planteja s’estructura en format híbrid, des d’un enton on-line obert i activitats en el context territorial de la comunitat de pràctica.  

 La sensibilització i l’accés als recursos s’inicia com a punt de partida en l’autopercepció competencial digital, una eina digital (INCOTIC ciutadania, 2021) a mida de les necessitats de la ciutadania, la identificació d’àmbit competencials des de la quotidianitat, el plantejament de situacions formatives a través de micropíndoles associades a interessos temàtics, l’accés a recursos transversals (mapa de recursos TIC i repositori de recursos digitals sobre el territori i les eines digitals).  

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.