‘Salut digital’


Àmbit: 
Salut digital

Autoria: Luis Marqués Molías i Carme Hernández-Escolano
Bretxa Digital
Qüestions clau
Cuidem la nostra salut quan fem ús de l’ordinador?
Sabem com prevenir possibles problemes derivats de la nostra activitat?
Quins aspectes he de considerar per mantenir una bona salut quan treballo amb l’ordinador?

 

El repte
Revisa com utilitzes la tecnologia i si tens cura de mantenir la mobilitat. Com interacciones amb els altres i quina cura tens de la teva seguretat per garantir una salut física i emocional.

El treball amb l’ordinador moltes hores comporta problemes de mobilitat que hem de prevenir. Això ens evitarà futurs problemes físics i emocionals.
Hem de ser conscients de la seguretat és un element clau per mantenir unes bones condicions de treball
Com ens comuniquem i fem ús de les eines tecnològiques té un impacte molt positiu sobre la nostra salut

Activitats

Pistes i recomanacions

Pista 1.  

Tres principis bàsics per a una bona salut 

  • Cura del cos: moviment (necessitat de fer activitat física de forma regular, adaptada al nostre estat, edat i nivell). 
  • Cura de la respiració i l’alimentació. 
  • Cura emocional: Actitud i mentalitat positiva. 

Pista 2.

El principal problema derivat de la quantitat de temps fent teletreball és la manca de moviment, el limitar la mobilitat de les estructures ossi articulars i musculars del cos. 

  • Repercussió en tots els òrgans i sistemes corporals. 
  • Cada vegada que desviem la nostra atenció obliguem el nostre cervell a reorientar-se: sobrecàrrega 
  • Atenció a les postures: situació ergonòmica, cadira de treball, alçada de la pantalla, ratolí, llum, ventilació, etc.. 
  • Evitar molt temps seguit assegut, necessitat de mobilitat : pauses actives 

Pista 3.

Activitats en períodes curts de temps que ajuden a recuperar energia, millorar l’eficiència en el treball, a més de prevenir problemes causats per postures prolongades i moviments repetitius. 

Com ha anat?

Revisa la píndola de seguretat i comunicació, et pot aportar elements que impacte a la teva salut.  

 

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.